РАД СА ГЛИНОМ ЗА КРАЈ ПЕТОГ РАЗРЕДА

Финале наставе ликовне културе у одељењима петог разреда обележило је  вајање у глини. Правећи корелацију са градивом историје у 5. разреду, као инспирација за вајање тродимензионалних облика у глини послужиле су нам разне фигурине и посуде из доба неолита (млађег каменог доба). Ученици су имали ликовни задатак да извајају  слободностојећи, тродимензионални облик у простору – фигуру, главу или посуду, зависно од мотива за који су се одлучили. Свако је изабрао фотографију одговарајућег неолитског оригинала и на основу ње обликовао свој рад. Након 10-так дана сушења, глинене радове смо излакирали (финални процес забележен на следећим фотографијама). Ученици су показали велико интересовање за рад са глином и уложили несебичан труд да савладају цео процес. Резултати нису изостали. Већина радова је изузетно успела о чему сведоче и фотографије. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website