Organizacija rada škole

Osnova svakog uspešnog rada je dobra organizacja. Obzirom da je škola  kao veoma velika porodica, podela poslova mora postojati. Organizovani smo u timove i aktive, a naša zaduženja se nalaze u prezentaciji.

TIM